Regels

 1. De borg van € 10,00 dient bij het oprijden van het terrein CONTANT te worden betaald.
 2. Oprijden voor deelnemers van 07:30 tot 08:00 uur via Ingang Marktterrein
 3. Betreding van het terrein geschiedt geheel op eigen risico.
 4. Stapvoets rijden en aanwijzingen van de organisatie opvolgen.
 5. De markt begint om 08:00 uur en eindigt om 15:00 uur.
 6. Vanaf 15:00 uur mag uw plaats verlaten i.v.m. verkeersveiligheid.
 7. Overblijvende spullen zullen ten alle tijden door de handelaar zelf mee teruggenomen moeten worden. Anders geen terugbetaling van de Borgsom.
 8. Borg wordt vanaf 15:00 uur aan de uitgang door organisatie terugbetaald.
 9. Bij vooruit digitaal betalen heeft men gereserveerd voor een standplaats, verder geen privileges.
 10. Over de toegewezen standplaatsen wordt niet gediscussieerd.
 11. Plaatsen reserveren kan niet, men kan alleen vooruit betalen zodat je verzekerd bent van een standplaats.
 12. Indien men naast elkaar wil staan dient men zich achter elkaar aan te melden bij de poort.
 13. Etenswaren verkoop wordt niet toegestaan, behoudens partijen die hier voor toestemming hebben van de organisatie (d.i.v. met de volksgezondheid en vergunningverlening).
 14. Aanwijzingen tijdens de gehele marktdag van organisatie, parkeerwachten en beveiliging moeten worden opgevolgd.
 15. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de  lichamelijke dan wel materiële schade.
 16. In alle gevallen waarin bovenstaand reglement niet in voorziet beslist de organisatie.


Filmen en fotograferen op de openbare weg, mag dat?

Met de komst van mobiele telefoons met een camera komt het steeds vaker voor dat mensen foto’s en filmpjes (van anderen) op het internet plaatsen.

De vraag hierbij is: is het toegestaan om foto’s of filmpjes van anderen op het internet te plaatsen zonder hun toestemming? Publiek toegankelijke ruimtes

De algemene regel die geldt is: filmen en fotograferen op de openbare weg en in openbare ruimtes mag.
Het filmen en fotograferen is toegestaan, omdat het valt onder de zogeheten `vrijheid van informatiegaring`. Dit is een onderdeel van de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM).

Men hoeft, indien ze gebruik maken van een met de hand vastgehouden camera, een ander niet te waarschuwen voordat hij/zij in beeld is.

EERSTVOLGENDE KOOPPLEIN HAL KOFFERBAKMARKT

Zondag 26 augustus 2018