Regels

 1. Betreding van het terrein geschiedt geheel op eigen risico.
 2. Stapvoets rijden en aanwijzingen van de organisatie opvolgen.
 3. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de   lichamelijke dan wel materiële schade.
 4. De markt begint om 09:00 uur en eindigt om 16:00 uur.
 5. Vanaf 16:00 uur mag uw plaats verlaten i.v.m. verkeersveiligheid.
 6. Borg wordt vanaf 16:00 uur aan de uitgang terugbetaald
 7. Plaatsen reserveren kan niet.
 8. Indien men naast elkaar wil staan dient men zich achter elkaar aan te melden.
 9. Bij vooruit digitaal betalen geldt een VROEGBOEK KORTING en is men verzekerd van een standplaats.
 10. Uw standplaats is na digitale betaling gereserveerd en toegewezen op volgorde van binnenkomst.
 11. Over de toegewezen standplaatsen wordt niet gediscussieerd.
 12.  De borg van € 10,00 dient bij het oprijden van het terrein CONTANT te worden betaald.
 13. Aanwijzingen tijdens de gehele marktdag van organisatie, parkeerwachten en beveiliging moeten worden opgevolgd
 14. Oprijden voor deelnemers van 07:00 tot 08:30 uur via Festivalweg
 15. Etenswaren verkoop wordt niet toegestaan, behoudens partijen die hier voor toestemming hebben van de organisatie (d.i.v. met de volksgezondheid)
 16. Overblijvende spullen welke niet mee naar huis worden genomen inleveren bij de daarvoor bestemde inleverpunten, waar ze gescheiden worden verzameld.
 17. In alle gevallen waarin bovenstaand reglement niet in voorziet beslist de organisatie.

Filmen en fotograferen op kofferbakmarkt: mag dat?

Sinds de komst van mobiele telefoons met een camera komt het steeds vaker voor dat mensen foto’s en filmpjes (van anderen) op het internet plaatsen.

De vraag hierbij is: is het toegestaan om foto’s of filmpjes van anderen op het internet te plaatsen zonder hun toestemming? Publiek toegankelijke ruimtes

De algemene regel die geldt is: filmen en fotograferen op de openbare weg en in openbare ruimtes mag.
Het filmen en fotograferen is toegestaan, omdat het valt onder de zogeheten `vrijheid van informatiegaring`. Dit is een onderdeel van de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM).

Men hoeft, indien ze gebruik maken van een met de hand vastgehouden camera, een ander niet te waarschuwen voordat hij/zij in beeld is.