Regels

 1. Oprijden voor deelnemers van 08:30 tot 09:00 uur via Ingang Marktterrein
 2. Deelnemers ontvangen 2 dagen voor de markt een beschrijving waar men de voertuigen moet opstellen, zodat controle uitgevoerd kan worden op de uitgegeven standplaatsen.
 3. Betreding van het terrein geschiedt geheel op eigen risico.
 4. Stapvoets rijden en aanwijzingen van de organisatie opvolgen.
 5. De markt begint om 09:30 uur en eindigt om 15:00 uur. ( Sint Pancras begint om 10:00 uur)
 6. Vanaf 15:00 uur mogen de plaatsen verlaten worden i.v.m. verkeersveiligheid.
 7. Overblijvende spullen zullen ten alle tijden door de handelaar zelf mee teruggenomen moeten worden.
 8. Bij vooruit digitaal betalen (EARLY Bird plaatsen) heeft men gereserveerd  en is daardoor ook verzekerd van een standplaats. Verder geen privileges van toepassing.
 9. Over de toegewezen standplaatsen wordt niet gediscussieerd.
 10. Plaatsen reserveren is niet mogelijk, men kan alleen vooruit betalen zodat je verzekerd bent van een standplaats.
 11. Deelnemers die gereserveerd hebben maar niet betaald krijgen een standplaats toegewezen op volgorde van mailontvangst. Hierbij rekening houdende dat de deelnemers die gebruik hebben gemaakt van de EARLY – Bird aanbieding altijd voorrang hebben. VOL=VOL!
 12. Indien men naast elkaar wil staan dient men zich achter elkaar aan te melden bij de poort.
 13. Etenswaren verkoop wordt niet toegestaan, behoudens partijen die hier voor toestemming hebben van de organisatie (d.i.v. met de volksgezondheid en vergunningverlening).
 14. Aanwijzingen tijdens de gehele marktdag van organisatie, parkeerwachten en beveiliging moeten worden opgevolgd.
 15. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de  lichamelijke dan wel materiële schade.
 16. Het kan zo zijn dat er bij een bepaald evenement andere of extra regels van toepassing zijn i.v.m. vergunningverlening. Deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via de social media en deze website.
 17. In alle gevallen waarin bovenstaand reglement niet in voorziet beslist de organisatie.


Filmen en fotograferen op de openbare weg, mag dat?

Met de komst van mobiele telefoons met een camera komt het steeds vaker voor dat mensen foto’s en filmpjes (van anderen) op het internet plaatsen.

De vraag hierbij is: is het toegestaan om foto’s of filmpjes van anderen op het internet te plaatsen zonder hun toestemming? Publiek toegankelijke ruimtes

De algemene regel die geldt is: filmen en fotograferen op de openbare weg en in openbare ruimtes mag.
Het filmen en fotograferen is toegestaan, omdat het valt onder de zogeheten `vrijheid van informatiegaring`. Dit is een onderdeel van de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM).

Men hoeft, indien ze gebruik maken van een met de hand vastgehouden camera, een ander niet te waarschuwen voordat hij/zij in beeld is.

EERSTVOLGENDE

KOOPPLEIN KOFFERBAKMARKT EVENEMENTEN

Zondag 12 mei 2019

Koopplein “Straten” Kofferbakmarkt Sint Pancras


Aankondiging Straatmarkt 12 mei 2019